Warning: A non-numeric value encountered in /www/doc/www.hanah-spirit.cz/www/wp-content/themes/divi/functions.php on line 5837

Reiki

O Reiki

O Reiki si můžete přečíst na internetu nebo v knihách spoustu informací. Co je ale nejdůležitější je Váš vlastní pocit, který při zasvěcení prožíváte a který Vám Reiki do života přinese. Pocit vnitřního klidu a míru, harmonie a vědění. Vědění, že vše má svůj smysl.

Reiki v překladu znamená vesmírnou, životadárnou energii. Je to jedna z nejjednodušších metod léčení. Pracuje na mnoha úrovních, nejen fyzické ale i duchovní a mentální. S energií Reiki může pracovat každý člověk. Jen je potřeba se rozhodnout, že změníte svůj život a přijmete za něj odpovědnost. A pak už stačí si najít pro sebe vhodného Reiki učitele a požádat ho o zasvěcení.

Reiki přináší léčení na fyzické úrovni, protože je to způsob doplnění životní energie do Vašeho těla. Jistě znáte pocit fyzické a psychické vyčerpanosti. S energií Reiki, si kdykoliv můžete stav energie doplnit, a tak si můžete posílit svou obranyschopnost vůči nemocím. Na duchovní úrovni pomáhá Reiki léčit původní psychickou příčinu nemoci, a tak může často dojít k „zázračným uzdravením“.

Životní pravidla Reiki

 1. Právě dnes se nezlob
  Dnes nechám odejít všechnu zlobu.
 2. Právě dnes se ničeho neobávej
  Dnes zapomenu na všechna trápení.
 3. Právě dnes buď naplněn vděkem
  Dnes si připomenu, kolik milosti se mi dostalo.
 4. Právě dnes se věnuj své práci
  Dnes budu dělat svou práci poctivě.
 5. Právě dnes buď milý a laskavý ke všem lidem
  Dnes budu laskavý ke všem živým bytostem.

„Největším štěstím a nejušlechtilejším Božím darem je lidský život. Blázen, kdo to neví a bez povšimnutí prohýří drahocenný klenot života. Chová se jako ten, kdo odhazuje diamant v domnění, že je to bezcenné sklíčko. Nedopusť, aby ti život utekl jako písek mezi prsty.“

Reiki I. stupeň

Zasvěcení Reiki I. stupně provádím tradičním způsobem podle Dr. Mikao Usui.
Po roce 2012 došlo k energetickým změnám, které urychlují iniciační postupy. Změna přišla také v tom, že zasvěcení probíhá čistě individuálně. Pro zasvěcení potřebuji Vaše jméno a příjmení, datum narození. Vzhledem k tomu jak se v posledních letech energie rychle mění, testuji každého zájemce individuálně: zda je připraven, zda máme povolení na zasvěcení a také vhodné dny na zasvěcení. Naučíte se jak pracovat s energií Reiki, pomocí techniky přikládání rukou, a jak jí používat především pro sebe. Sami na sobě si vyzkoušíte jak Reiki působí přímo v praxi.  V průběhu semináře si také budeme povídat o historii Reiki, a spoustu dalších zajímavých informací z ezoterické oblasti. Součástí semináře je i meditace.

Cena za iniciaci I. stupně je 1.600,- Kč.

Reiki II. stupeň

Zasvěcení Reiki II. stupně by mělo proběhnout nejdříve 1-2 měsíce po I. stupni. V tomto období si totiž Vaše fyzické tělo potřebuje zvyknout na zvýšený příliv energie, dochází k očistě na fyzické i duchovní úrovni (zpracovávají se různé pocity). A také se v průběhu této doby naučíte v praxi používat Reiki a sebepozorováním zjistíte „jak to funguje“. Odstup mezi I. a II. stupněm záleží na Vás, jak rychle přijmete Reiki do svého života.
Při zasvěcení II. stupně dostanete symboly, které Vám pomohou používat Reiki na dálku a v čase. Současně dojde k mnohonásobnému zesílení toku energie Reiki. Na rozdíl od I. stupně, již nemusíte pokládat ruce, aby energie proudila. Stačí použít symboly a energie již proudí. Součástí jednodenního semináře jsou i informace o učení „JÁ JSEM PŘÍTOMNOST“

Cena za jednodenní seminář II. stupně je 2.000,- Kč.

Reiki III. Stupeň

Dostanete zasvěcení mistrovskou energií a tím se stáváte studentem na Reiki učitele. Máte oprávnění používat velmi silný mistrovský symbol jak pro vlastní léčení, tak pro duchovní růst. Absolvováním zasvěcení Reiki III. Stupně jste se rozhodli pro CESTU REIKI.

Cena za jednodenní seminář III. stupně je 5.000,- Kč.

Reiki IV. stupeň – Mistrovské Reiki

Zasvěcením do IV. stupně se stáváte Reiki – Učitelem. Tímto jste se rozhodli předávat a učit energii Reiki ostatní a také žít Reiki. CESTA REIKI se stává pro Vás každodenní záležitosti, která zahrnuje také neustálé sebevzdělávání a sebeuvědomování a předávání svých zkušeností žákům. Naučíte se provádět zasvěcení do všech čtyř stupňů Reiki, jak vést semináře Reiki, individuální přístup k žákům.
.

Cena za iniciaci Mistrovské Reiki je dohodou.

Kontakt

Hana Špirytová
Facebook: Hanah Spirit

Mobil: +420 603 149 117
E-mail: info@hanah-spirit.cz

Adresa konání seminářů
Rytířova 810/25, Praha 4
Doprava – metro Kačerov, bus 139, 150, 157
do zastávky Labe

Při práci s osobními údaji klienta postupuji v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady 2016/679.

4 + 7 =

Hana Špirytová