Warning: A non-numeric value encountered in /www/doc/www.hanah-spirit.cz/www/wp-content/themes/divi/functions.php on line 5837

Shamballa

Shamballa 1024 je v současné době velmi výraznou pomocí pro energetický vzestup lidí do nového období rozšířeného vnímání.
Je to multidimenzionální energie z 5D.
Pomáhá rozšiřovat sebeléčebné schopnosti každého jednotlivého člověka. Je určena pro práci a léčení těch lidí, kteří vibrují ve vyšších energetických spektrech. Takových lidí přibývá každý den čím dál víc. Energie Shambally nám pomáhá při našem „vzestupu“ do 4. a 5. dimenze a také při vzestupu planety Země.
Osvobozuje nás od emocionálních vazeb a starých vzorců myšlení a jednání, rozpouští karmické zátěže a vazby. Prací s léčivou energií Shambally dokážete pomoci sobě i svým blízkým. Energie je inteligentní a sama si najde místo, které má harmonizovat a léčit. Shamballa 1024 zvyšuje naše vibrace a tím připravuje naše tělo na zbavení se nemocí všech typů. Léčí se bolavá místa na fyzické i psychické úrovni, která ještě nebyla možná léčit jiným způsobem. Léčení se Shamballou se může provádět buď přímo na člověku nebo také na dálku. Zasvěcení probíhá indivuduálně, potřebuji Vaše jméno, příjmení a datum narození. Následně testuji, zda jste připraveni na zasvěcení, dále testuji povolení a vhodné dny.

 

Velmi dobře popisuje Shamballu a její hledání a principy fungování autor jedné ze základních knih duchovního vývoje James Redfiel – Celestýnské proroctví. Ve své třetí knize nazvané Tajemství Shambally nás vede na dobrodružnou cestu do Tibetu za hledáním mystického města a jeho tajného učení, které má mít velký vliv na náš život a bylo dlouhá staletí ukryto před lidmi. Průvodce musí projít velkými vnitřními změnami, aby mohl objevit a vstoupit do Shambally. Vřele Vám doporučuji si tuto knihu přečíst. Pomůže Vám osvětlit spoustu věcí a principů fungování energie Shambally.

 

Shamballa 1024 je složena z několika druhů energií

 • Univerzální životní energii (Reiki)
 • Energii Mahatma – „Já Jsem Boží Přítomnost“
 • Energii Světla – Nanebevzatí Mistři, Archandělé, Andělé a další duchovní pomocníci Světla

Nejdůležitější u Shambally je ČISTÝ ZÁMĚR, MYŠLENKA.

Zasvěcení do Shambally

Systém obsahuje celkem 1024 symbolů, které jsou rozděleny do 4 stupňů po 256 symbolech. Tyto symboly jsou pak předávány „telepaticky“ prostřednictvím zasvěcení (přes naše Vyšší Já) přímo do Vaší aury. Symboly se předávají jako celek, není tedy nutné si je pamatovat jednotlivě a v tom je Shamballa jednodušší než Reiki.

Zasvěcení do Reiki tedy není podmínkou pro zasvěcení do Shambally. U lidí, kteří na sobě nějakým způsobem pracují nebo mají zasvěcení do Reiki je předpoklad, že jsou připraveni na zasvěcení do více stupňů Shambally najednou.

Zasvěcení je vždy individuální a před zasvěcením vždy ověřuji, zda vás mohu zasvětit a do jakého stupně. Každému je vždy předáno pouze tolik, kolik má dostat a kolik je pro něj nejvhodnější. Pro někoho dostaneme povolení zasvětit 1. stupeň a následně s časovým odstupem další stupně. Není však v poslední době výjimkou, že dostaneme povolení zasvětit 1. a 2. stupeň současně a další pak s časovým odstupem.

1. stupeň

 • obsahuje prvních 256 symbolů
 • odstranění nejhrubších energetických bloků v energetickém těle
 • Archanděl Michael pomáhá odstranit karmická pouta
 • schopnost léčit ostatní lokálně
 • schopnost léčit ostatní na dálku
 • schopnost léčit sám sebe
 • schopnost posílat energii na dálku

2. stupeň

 • obsahuje dalších 256 symbolů
 • silnější napojení na Shamballu
 • schopnost čistit prostory od negativní energie
 • důraz na vyjádření Já jsem

3. stupeň

 • obsahuje dalších 256 symbolů
 • silnější napojení na Shamballu
 • odkrývání potenciálu člověka
 • odkrývání smyslu vlastní inkarnace
 • působení energie archanděla Metatrona

4. stupeň

 • obsahuje dalších 256 symbolů
 • kompletní napojení na Shamballu, plné využití potenciálu Shambally
 • působení energie nanebevzatého mistra St.Germaina
 • očista pomocí fialového plamene

Semináře na Shamballu

Kontaktujte mě, domluvíme si co nejbližší termín, kdy je možné zasvěcení provést. Pro testování na zasvěcení potřebuji Vaše jméno, příjmení a datum narození.
Cena za zasvěcení pro 1. stupeň je 690,- Kč, a 2.-4. stupeň 640,- Kč.

Boží Pečeť

Energie Boží pečeťi patří také k vysoko vibračním druhům energie. Jedná se o světelnou energii, kterou se necháte naplnit a pak ji vyzařujete do svého okolí. Není třeba nic usměrňovat, jen to nechat proudit a plně se jí odevzdat. Vypnutí všech myšlenek, obav a předpokladů je nutností. Energii přijímáte, ale nevysíláte. S energií Boží pečeťi pracuje Symbol Božího Světla. Zasvěcení do Boží Pečeti provádím individuálně na požádání. Pro testování Vašeho zasvěcení do Boží pečeti potřebuji Vaše jméno, příjmení a datum narození.
Cena za zasvěcení je 540,- Kč

Kontakt

Hana Špirytová
Facebook: Hanah Spirit

Mobil: +420 603 149 117
E-mail: info@hanah-spirit.cz

Adresa konání seminářů
Rytířova 810/25, Praha 4
Doprava – metro Kačerov, bus 139, 150, 157
do zastávky Labe

Při práci s osobními údaji klienta postupuji v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady 2016/679.

10 + 13 =

Hana Špirytová